Brandmeldinstallaties

Smeeïng Elektra is gecertificeerd om brandmeldinstallaties aan te leggen en te onderhouden. Met een brandmeldinstallatie wordt een brand in vroegtijdig stadium gesignaleerd, waardoor er snel actie kan worden ondernomen. Samen met een branddetectiebedrijf, die de apparatuur levert, ontwerpen en installeren wij de brandmeldinstallatie volgens de daarvoor geldende normen.

We schrijven het Programma van Eisen (PvE) en leggen contact met de brandweer voor het verkrijgen van de goedkeuring van de installatie en het daarbij horende certificaat. Daarnaast onderhouden we de installatie met een service/onderhoudscontract zodat de uw installatie altijd up to date is. Een brandmeldinstallatie is verplicht wanneer dat in het bouwbesluit is vastgelegd en wanneer een ontruimingsinstallatie verplicht is gesteld.

Ontruimingsinstallatie

Met een ontruimingsinstallatie worden alle aanwezigen in een gebouw geattendeerd op een mogelijke calamiteit. Na het slow-whoop signaal, dat in elke ruimte hoorbaar moet zijn, dient iedereen het pand rustig te verlaten. In het bouwbesluit is opgenomen of uw bedrijf van een ontruimingsinstallatie moet worden voorzien. Meestal is dat in gebouwen waar veel mensen aanwezig zijn. Ook bij ontruimingsinstallaties schrijven we het pakket van eisen en zorgen we er voor dat de ontruimingsinstallatie volgens de geldende norm wordt aangelegd. We zijn gecertificeerd om ontruimingsinstallaties aan te leggen en te onderhouden.

Gerelateerde diensten

Contact

Vragen over brandmeld- en ontruimingsinstallaties?

Heeft u vragen over uw brandmeld- en ontruimingsinstallaties, of wilt u een onderhoudscontract afsluiten, neem dan contact op.